Начало / Новини / "Инструментални методи за анализ"
Новини
31.5.2007
"Инструментални методи за анализ"
МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ ШКОЛИ
ПО ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ – 2007

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРИЛОЖНА СПЕКТРОСКОПИЯ организира отново три едносемични международни летни школи за бакалаври, магистри и докторанти от университети и научни институти в Югоизточна Европа, в областта на съвременните инструментални методи за анализ:

- Приложение на газова хроматография и ултравиолетова спектроскопия (от 08 до 15.07.2007 г. в Университета в Скопие, Македония):

Аналитично определяне на пестициди и ароматни компоненти във вино и грозде, методи за подготовка на пробите и анализ на данните. 

- Приложение на газова хроматография и масспектрометрия ( от 15 до 21.07.2007 г. в Университета в Нови Сад, Сърбия):

Аналитично определяне на следи от петролни замърсявания (наситени и ароматни въглеводороди) в почви, откриване на мастни киселини в растителни масла, методи за подготовка на пробите и анализ на данните.

- Приложение на инфрачервена, Раманова спектроскопия и рентгеноструктурен анализ (от 26.08. до 02.09.2007 г. в Института по органична химия - БАН, България):

Анализ на биологично-активни съединения, експериментални техники в инфрачервената спектроскопия, квантово-химични методи за анализ на вибрационните спектри, рентгеноструктурен анализ на органични кристали.

За повече информация и кандидатстване за школите:
http://www.summerschool-cas.org/

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2007 г.

За допълнителна информация:
проф. дхн Ц. Колев
д-р Д. Панталеева ( )
докторант Е. Чернева ( )
Институт по органична химия – БАН
Ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 9
тел. (02) 9606 106
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria