Начало / Новини / Докторантско училище на СУ, 2007-2008 г.
Новини
7.11.2007
Докторантско училище на СУ, 2007-2008 г.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ, ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

В рамките на съвместен проект “Докторантско училище по социални и хуманитарни науки” за учебната 2007/2008 година имаме удоволствието да предложим на вниманието на всички докторанти от социалните и хуманитарните науки в СУ следните курсове:

1. Чума на Балканите /XVIII-XIX век/ - лектор доц. д-р Надя Манолова-Николова, Исторически факултет; курсът ще чете летен семестър;

2. Глобализация и медии – лектор доц. дсн Петранка Филева, Факултет по журналистика и масова комуникация; курсът ще чете зимен семестър.

3. Библията в европейската култура – лектор Проф. дфн Искра Христова – Шомова, Факултет по славянски филологии; курсът ще чете зимен семестър;

4. Тракийските царе. Поведения и превъплъщения – лектор проф. д.и.н. Димитър Попов, Исторически факултет; курсът ще чете зимен семестър.

5. Света гора : от Средновековието до Европейския съюз – лектор проф. дин Христо Матанов, Исторически факултет; курсът ще чете летен семестър

6. Ценностни травми и компенсации в социокултурния процес - лектор Доц. д-р Светла Страшимирова, Философски факултет; курсът ще чете летен семестър;

7. Лаборатория по екология на понятията – лектор Доц. д-р Анета Карагеоргиева, Философски факултет; курсът ще чете летен семестър.

8. Проблемът за персоналната идентичност в европейската култура – лектори Проф. дфн Георги Каприев, Философски факултет, Д-р Антоанета Дончева; курсът ще чете летен семестър.

9. Културно и социално конструиране на пространството. Тялото, властта, градът – лектор Проф. Ивайло Дичев, СУ, Философски факултет; курсът ще чете летен семестър.

10. Модерност и трансцендентност – лектор доц. д.ф.н. Владимир Градев, Философски факултет; курсът ще чете летен семестър.

11. Кой прави демокрацията? - лектор доц. Николай Найденов, Философски факултет; курсът ще чете зимен семестър.

12. Хуманитарни професионални идеологии (Между консервативния романтизъм и прогресивния рационализъм) – лектор проф. д-р Димитри Гинев, Философски факултет; курсът ще чете зимен семестър.

13. Изследователски процедури в хуманитарните науки (с оглед на педагогическите дисциплини) – лектор доц. д-р Татяна Ангелова, Факултет по славянски филологии; курсът ще се чете летен семестър;

14. Социални конфликти и медийни нагласи – лектор доц. д-р Луливера Кръстева, Факултет по журналистика и масова комуникация, курсът ще се чете зимен семестър;

15. Посланията на античните изобразителни текстове – лектор доц. Диляна Ботева, Исторически факултет, курсът ще се чете зимен семестър;

16. Критическата теория: история, организация, практика – лектор доц. Димитър Денков, Философски факултет, курсът ще се чете зимен семестър;

17. Докторантско ателие за социални и хуманитарни науки – лектор доц. д-р Александър Кьосев, Философски факултет, курсът ще се чете летен семестър;

18. Популизмът. Новите форми – лектор доц. д-р Боян Знеполски, Философски факултет, курсът ще се чете летен семестър.

Продължителността на всеки един от курсовете е 30 часа.
Заниманията започват от зимен семестър на настоящата учебна година. Продължителността на докторантските семестри съвпада с тази на магистърските. Всеки един от докторантите трябва да избере по два от курсовете за зимен и по два за летен семестър.


Анотациите на курсовете можете да видите като изберете съответното заглавие.

Записванията за курсовете могат да бъдат направени на електронни адреси: ;
в срок до 12 ноември 2007 г., понеделник.

Програмата за провеждане на занятията ще бъде публикувана отново на www.phdgate.net и сайта на Философски факултет след обработка на заявките.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria