Начало / Новини / Науката и обществото в диалог
Новини
23.1.2008
Науката и обществото в диалог

Обучителен семинар за млади учени

НАУКАТА И ОБЩЕСТВОТО В ДИАЛОГ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
15 – 17 февруари 2008, София

Организатори: Българска социологическа асоциация и Българската секция (ИС-БАН) на Европейска мрежа за популяризиране на науката (ESConet) със съдействието на Британски съвет – България

Подобряването на диалога между учените и обществото е както политически, така и научен приоритет. Раждането на две нови дисциплини – “Публичното разбиране на науката” (Public Understanding of Science) и “Популяризиране на науката” (Science Communication) и тяхното бързо утвърждаване в академичната сфера в Европа, представлява институционализация на променените принципи на възпроизводство на новата техно-наука.

Европейската мрежа за популяризиране на науката (European Science Communication Network - ESConet: http://www.esconet.org, Пета и Шеста рамкова програма на Европейската комисия), разработва унифицирана методология и съдържание на курсове за “популяризиране на науката”, предназначени за учени, сътрудничещи си в рамките на международни изследователски мрежи, финансирани по програми на Европейския съюз. Една от допълнителните цели на ESConet е подпомогне разпространението на тези знания в страни, където те не са добре познати, каквато е България.

Семинарът “Науката и обществото в диалог: популяризиране на научните резултати” използва методика, програма и съдържание на обучителни модули, разработени в рамките на ESConet. В преподаването участват утвърдени в областта европейски учени, както и български преподаватели, преминали през обучение в рамките на ESConet.

Специален гост на семинара ще бъде д-р Сима Адхя, носител на Награда за изтъкнати жени в науката на името на Амелия Еърхарт от 2002 г. и един от финалистите на международния конкурс за комуникатори на науката „Лаборатория за слава (FameLab, http://www.famelab.org) през 2006 г. От 2007 г. този конкурс вече се провежда и в България, организиран от Британски съвет и Министерство на образованието и науката.

Допустимост:
Семинарът е предназначен за докторанти и млади учени (до 35 г.) от Българската академия на науките, предимно в областта на естествените и технически науки, но е подходящ и за желаещи от социалните и хуманитарни науки, имащи
интерес напр. към социология, философия или история на науката. Семинарът включва обучение по основни и избираеми модули в рамките на 2,5 дена (22 академични часа), като всеки “модул” съдържа както теоретична, така и практическа интерактивна част. Семинарът е предназначен за група от 12 до 15 човека.

Език на обучение: Български и английски.
Лекциите и практическите занятия на гостуващите преподаватели ще се водят на английски език. Обучението изисква от участниците разговорни умения по английски език с цел провеждане на практическите занятия с гостуващите преподаватели.

Преподаватели:
Проф. Стив Милър, ESConet директор (Prof. Steve Miller, Department of Science and Technology Studies, University College London, UK)
Проф. Кръстина Петкова, Институт по социология – БАН, Българска социологическа асоциация
Доц. Олег Йорданов, участник в ESConet, Институт по електроника - БАН
Д-р Сима Адхя, комуникатор, носител на Награда за изтъкнати жени в науката на името на Амелия Еърхарт от 2002 г. (Dr. Sima Adhya, University College London, UK)
Д-р Александър Вишневац, ESConet преподавател (Dr. Aleksandar Višnjevac, Laboratory for Chemical & Biological Crystallography, Ruđer Bošković Institute, Croatia; Laboratoire de Chimie et Biochimie Pharmacologiques et Toxicologiques, Université René Descartes, France)
Д-р Тодор Галев, ESConet преподавател, Институт по социология – БАН; Българска социологическа асоциация
Деклан Фехи, ESConet координатор и преподавател (Declan Fahy, Department of Science and Technology Studies, University College London, UK)

Процедура за кандидатстване:
Желаещите трябва да изпратят попълнена регистрационна форма до 6 февруари 2008 г. на адрес . Одобрените кандидати ще бъдат известени до 8 февруари 2008 г.

Място на провеждане:
Хотел “Ганеша”
ул. Александър фон Хумболт № 26 (зад х-л “Плиска”)
(малка конферентна зала)

Лице за контакти:
Д-р Тодор Галев (координатор на семинара)
Група за изследване на технологиите,
Институт по социология – БАН
ул. Московска № 13А
тел: 02 / 980 90 86, вътр. 112
e-mail:
WEB: http://esconet-bg.bsa-bg.org

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria