Начало / Новини / Технически науки / Докторантски стипендии Фулбрайт
Новини
15.2.2008
Докторантски стипендии Фулбрайт

СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2009/2010 ГОДИНА

Краен срок за изпращане на документи за конкурса: 02 юли 2008 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен обявява конкурс за стипендии за докторанти в областта на науката и технологиите. За стипендиите могат да кандидатстват изявени млади специалисти, които ще се обучават в първокласни университети в САЩ.

За академичната 2009-2010 ще бъдат подбрани около 40 стипендианти от цял свят, които имат уникални постижения в сферата на науката, технологиите и инженерството.

Научни области:
Аеронавтика и астрономия / Авиоинженерство / Планетарни науки, Биология, Химия, Компютърни науки / Инженерни науки (eлектро, химия, граждански, механика, океанология и петрол), Екология / Геоинженерство / Науки за земята и атмосферата, Информационни науки и системи (инженерна насоченост), Материалознание / Математика, Неврология / Изучаване на дейността на мозъка и Когнитивни науки, Обществено здравеопазване (теоретична насоченост), Океанография и Физика.

Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ ще финансира до три години от обучението на стипендиантите. След този срок до приключването на докторантурите финансирането ще бъде осигурено от университети.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
Кандидатите трябва да са български граждани. Лица с двойно гражданство и притежатели на зелена карта не могат да кандидатстват.

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска/магистърска степен преди 1-ви август 2009 г., да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест TOEFL най-малко 580 (писмен вариант), 237 (компютърен вариант), 93 (Интернет вариант).

ПРОЦЕДУРА НА КОНКУРСА:
Документи в три екземпляра се изпращат по поща на адрес: Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт", ПК 288, София 1000

Списък на необходимите документи:

* Попълнена апликационна форма в хартиен вариант
* Три препоръки
* Формуляр за академични справки
* Формуляр за издаване на академични справки от американски университети /за кандидати, завършили образованието си в САЩ/
* Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и сертификати, доказващи допълнително обучение/квалификация;
* Валидни резултати от тест TOEFL.

Моля да имате предвид, че апликационната форма ще бъде обновена до края на месец февруари, 2008 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Одобрените финалисти ще трябва да представят и резултати от тест General GRE и/или GRE Subject в зависимост от специалността си.

Формулярите и още информация може да намерите на: http://www.fulbright.bg/bg/frames/other_grants.htm

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria