Начало / Новини / Селскостопански науки / Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия
Новини
17.4.2008
Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. Тя подкрепя и финансира иновативни проекти в областта на опазването на околната среда в Германия и извън нея, като размерът на отпусканите средства годишно надвишава 45 милиона евро. Освен чрез класическата подкрепа на проекти, в Средна и Източна Европа, DBU е активна и с международната си стипендиантска програма. За България програмата стартира през 2005 г. в хода на разширяване на Европейския съюз, а първите стипендианти започнаха стажа си в Германия през 2006 г.

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Подкрепата на DBU в рамките на стипендиатската програма е не само финансова. Ценна е логистичната помощ и консултациите, които получават младите хора. Идеята е около DBU постепенно да се изгради мрежа от експерти, които да поддържат връзка, обменят идеи и опит и след приключване на стажа в Германия. Стимулира се разработването на конкретни проекти, които да бъдат реализирани в родината на стипендиантите. Целта е хората от мрежата на DBU да бъдат активният посланик на фондацията в родните си места, трансферът на знания да продължи и да се развива в нови международни партньорства. Интересното за нас е, че DBU смята да обвързва все по-силно международната си стипендиантска програма с финансиране на проекти в Средна и Източна Европа.

Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове застраховки. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски. В началото и в края на престоя в Германия, DBU организира уводен и заключителен семинар. Стипендиантите имат възможност да участват и в различни събития на фондацията, стига да са им полезни и интересни – семинари, тренинги, работни срещи, дори в церемонията за връчване на Немската награда за екология. Кой може да кандидатства?

Тази програма е доста гъвкава и изисква да имате добро образование и силна мотивация. Ако идеята, с която кандидатствате си струва, дори формалните изисквания подлежат на коментар. А те са: възраст под 30, немски и/или английски език и магистърска степен, придобита преди максимум 3 години, за предпочитане от българско висше учебно заведение. Кандидатите могат да бъдат с различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Приоритетно се подкрепят кандидати, които досега не са били в Германия с учебна цел. Програмата не финасира цялостни докторантури - за тях DBU има друга програма. Докторантите обаче могат да кандидатсват и по тази програма, специално за стаж в Германия.

Кога и как се кандидатсва?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 15 август на съответната година. Дотогава се подават необходимите документи. При подготовката им може да разчитате на координатора на програмата за България, на разположение са и отговорниците за програмата в DBU. След предварителен подбор (по документи), в края на септември с избраните кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март на следващата година, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

Документите

• Попълнен формуляр (може да се изтегли от http://www.dbu.de/390.htm)
• Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение, потенциално място за престой в Германия – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4 • Автобиография
• Мотивационно писмо
• Легализирано копие от дипломи за завършено образование, преведени на немски език
• Свидетелство за владеене на немски/английски език
• Препоръка от университетски преподавател

За повече информация посетете http://www.dbu.de/390.html или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България 2008 г. ( )

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria