Начало / Новини / Специализации в Австрия
Новини
26.1.2009
Специализации в Австрия

с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания (BMWF)

За: млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език :
• докторанти
• с научно-образователна степен „доктор”
• доктори на науките от 30 до 35 години
• завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
• преподаватели по немски език и литература и история

Времетраене: от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване

Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka

Размер на стипендията: 940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”

Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 1 септември 2009 г. (само Ernst Mach)

Необходими документи, начин на кандидатстване:
www.grants.at
www.aso.zsi.at/stipbg.html
Въпроси на адрес:

или лично на консултациите в Ректората на
СУ “Св. Климент Охридски, северно крило, партер,
бул. “Цар Освободител” 15
точно в 10 часа на
9, 20 и 26 февруари 2009 г.

Посетете и презентациите на австрийските стипендии!

на 29 януари от 15 ч. в салона на Президиума на БАН, ул. 15 ноември 1
на 3 февруари от 12 ч. в аудитория 9 на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, ул. Цар Асен 24, Пловдив

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria