Начало / Новини / Конкурс за научни постижения
Новини
4.3.2009
Конкурс за научни постижения

Съюз на учените в България
Висша атестационна комисия
Федерация Научно-технически съюзи

КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

на докторанти защитили дисертации през 2008 г.

Научни области:

* естествени науки * инженерни науки * биологически и медицински науки * аграрни науки * хуманитарни науки * обществени науки

Участници и награди:

В конкурса могат да участва всички млади хора до 35 год. възраст, които успешно са защитили през 2008 г. дисертациите си за получаване на образователна-научната степен "доктор" и считат, че в разработките им има научни постижения и научно-приложими приноси.

Победителите във всяка научна област получават диплом и парична награда, а техните подвластници - грамота за достойно представяне.

ЗАЯВКА:

Изпраща се до 04 септември 2009 г. в СУБ и съдържа: молба за участие, творческа биография, дисертация на книжен носител, претенции за актуалност и научни приноси, рецензиите на дисертацията (копия), други документи по желание.

Допълнителна информация:

В Централния офис на СУБ на адрес: София 1505, бул. Мадрид 39, 2-ри етаж, тел. 944 11 57, факс: 944 15 90, имейл: и на интернет адрес http://www.usb-bg.org/

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria