Начало / Новини / Международна конференция на Стопански факултет/СУ
Новини
20.5.2009
Международна конференция на Стопански факултет/СУ

We would like to invite you to the th 12 Annual Conference of the Faculty of Economics and Business Administration, on

REGIONAL DISCREPANCIES IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN EUROPE

Organized with the Faculty of Management, Economics and Social Sciences, University of Cologne

The conference will take place
on 9 - 10 October 2009,
at Boyana residence, Sofia, Bulgaria
and will be hosted by the Faculty of Economics and Business Administration

ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. George CHOBANOV
Prof. Dr. Horst SCHELLHAASS

Prof. Dr. Gernot GUTMANN
Prof. Dr. Lothar MUELLER-HAGEDORN
Prof. Dr. Detelin ELENKOV
Prof. Dr. Frank SCHULZ-NIESWANDT
Prof. Dr. Hermann ALBECK
Prof. Dr. Jean-Pierre GERN
Prof. Dr. Nansen BEHAR
Prof. Dr. Nikolay NENOVSKI
Prof. Dr. Jelio VLADIMIROV
Prof. Dilip K. GHOSH
PD Dr. Juergen PLOEHN
Dr. Henrik EGBERT
Dr. Ralitsa GANEVA
Peter CHOBANOV

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Secretary: Ivanka DJAKOVA
Members: Teodor SEDLARSKI, James OSONDU

MAIN TOPICS

• Regional differences of transaction costs
• Economic analysis of the mass media in Europe
• Valorizing differences in natural endowment of countries and regions
• Disbalances in norms and standards in EU regions and equilibrium tendencies in markets of goods and production factors
• Effects of cultural heritage on economic and social development of regions
• Discrepancies: inducing higher growth or hindering development in poorer regions
• Local area differences in public utilities in EU regions

Proposals for paper contributions have to be sent before May 31, 2009
Approved papers will be published in the Annual Book of FEBA

The best papers presented at the Conference will be published in the Peter Lang Verlag
series “Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe”

Special prize of 100 Euro for the best paper presented at the Conference will be awarded

Notification to the selected participants will be sent by June 30, 2009

Full text submission: 31 August 2009

English will be the working language of the conference.

For registration and further information
http://conference.feb.uni-sofia.bg

St. Kliment Ohridski University
Faculty of Economics and Business
125 Tzarigradsko chaussee blvd, bl.3
Sofia 1113, Bulgaria
Tel: (003592) 8738310 Fax: 8739941

Contact person:
Ivanka Djakova

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria