Начало / Новини / Технически науки / Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия
Новини
3.6.2009
Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Уважаеми кдами и господа,

Немската фондация за околна среда DBU отново отпуска стипендии за млади специалисти от България за изследователски и практически стажове в Германия през 2010 г. Срокът за кандидатстване е до края на август 2009 г.
В приложения документ има повече информация за изисквания, срокове, документи за кандидатстване.
Моля разпространявайте информацията до всички, които биха проявили интерес към програмата.

С уважение,
Ваня Рътарова
Координатор на международната стипендиантска програма на DBU за България

----

Германската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. Тя подкрепя и финансира иновативни проекти в областта на опазването на околната среда в Германия и извън нея, като размерът на отпусканите средства годишно надвишава 50 млн. евро. Освен чрез класическата подкрепа на проекти, в Средна и Източна Европа, DBU е активна и с международната си стипендиантска програма. За България програмата стартира през 2005 г. в хода на разширяване на Европейския съюз, а първите стипендианти започнаха стажа си в Германия през 2006 г.

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровни. При необходимост, преди стажа DBU осигурява и курс по немски.

Подкрепата на DBU в рамките на стипендиатската програма е не само финансова. Ценна е логистичната помощ и консултациите, които получават младите хора. В началото и в края на престоя в Германия, DBU организира уводен и заключителен семинар. Стипендиантите имат възможност да участват и в различни събития на фондацията, стига да са им полезни и интересни – семинари, тренинги, работни срещи, дори в церемонията за връчване на Немската награда по опазване на околната среда.

Идеята е около DBU постепенно да се изгради мрежа от експерти, които да поддържат връзка, обменят идеи и опит и след приключване на стажа в Германия. Целта е хората от мрежата на DBU да бъдат активният посланик на фондацията в родните си места, трансферът на знания да продължи и да се развива в нови международни партньорства.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:
• възраст под 30 години
• магистърска степен, придобита преди максимум 3 годин, за предпочитане от българско висше учебно заведение
• немски и/или английски език

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика.

Приоритетно се подкрепят кандидати, които досега не са били в Германия с учебна цел. Програмата не финасира цялостни докторантури - за тях DBU има друга програма. Докторантите обаче могат да кандидатсват и по тази програма, специално за стаж в Германия. Повече може да шрочетете на http://www.dbu.de/385.html.

Кога и как се кандидатсва?

Стипендианти се набират веднъж годишно и срокът за кандидатстване е 15 август 2009. Дотогава се подават необходимите документи. При подготовката им може да разчитате на координатора на програмата за България, на разположение са и отговорниците за програмата в DBU. След предварителен подбор (по документи), в началото на октомври 2009 с избрани кандидати се провежда интервю. Престоят в Германия започва в началото на март 2010, а изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU.

Документите

• Попълнен формуляр (празна бланка може да се изтегли от http://www.dbu.de/1454.html)
• Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - въведение, теоритическа обосновка, цел, методи на работа, практическо приложение – съвсем накратко, максимум 3 страници формат А4
• Автобиография
• Легализирано копие от дипломи за завършено образование, преведени на немски език (могат да се предададат допълнително, най-късно до датата, посочена за интервю)
• Свидетелство за владеене на немски/английски език
• Препоръка от университетски преподавател
Документите се пращат по е-майл до vratarova@yahoo.co.uk, с копие до .

За повече информация посетете http://www.dbu.de/357.html или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България ( ).

Допълнителна информация за пропграмата, вкл. и различни информационни брошури може да намерите на http://www.dbu.de/index.php?menuecms=339&kategorie=6&menuecms_optik=641

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria