Начало / Новини / IX Национална конференция по химия
Новини
12.4.2010
IX Национална конференция по химия

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в IX Национална конференция по Химия за Студенти и Докторанти’ 2010,

която ще се проведе в Химически факултет на Софийски университет на 18 и 19 май 2010 г. Съорганизатори на конференцията са Химическият факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултетният студентски съвет, Националният център за нови материали UNION, Хумболтовият съюз в България и Фондация “Еврика”.

Както и досега, научната програма на конференцията включва доклади на участниците (15 минути за представяне на доклада и 5 минути за дискусия) в секциите аналитична химия, биохимия, екохимия, изчислителна химия, катализ, методика на обучението по химия, неорганична химия, органична химия, полимери, фармацевтична химия, физикохимия, химични технологии и инженерна химия.

Повече информация можете да получите на интернет страницата на конференцията: http://scc.bg-conferences.org

Заявки за участие и резюмета на докладите се приемат най-късно до 3 май 2010 г. на e-mail:

Надяваме се на Вашето съдействие за разпространяване на поканата за участие в конференцията сред студенти, докторанти и преподаватели от Вашия университет или институт.

С уважение,
Организационен комитет

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria