Начало / Новини / "Технологии и отношенията Изток-Запад"
Новини
16.4.2010
"Технологии и отношенията Изток-Запад"
Международна конференция, София, 17-20 юни 2010 г.

Основната тема "Технологии и отношенията Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската лаборатория".

Докладите в конференцията трябва да се фокусират върху циркулацията и усвояването на технологии между Източна и Западна Европа като начална точка в съревнованието и процеса на европеизация. По време на Студената война Европа е лаборатория за експерименти с идеологически и политически режими, които инфектират традиционните пътища за трансфер на знание и технологии в Европа. Тъй като историята на Студената война е преди всичко представяна като прекъсване и фрагментация, организаторите на конференцията очакват докладите да се фокусира върху примери за успешно сътрудничество или "скрити континютети" в междуевропейските трансфери на технологии през XX в.

Основни теми са:

• Времена на промяна: Традиции и прекъсване на трансферите на знание и технологии между Източна и Западна Европа.

• Договаряните идентичности: пространства и места на сътрудничество или противопоставяне преди, по време и след Студената война.

• Паралелни истории: алтернативни процеси на европейска интеграция и фрагментация в Източна и Западна Европа.

• Неясни граници: протичания и пролуки в Желязната завеса

• Европа като търговска зона, символично бойно поле и арена на борбата за световна хегемония.

• Ефекти на охлаждане: Война на технологиите и технологиите във войната

• Противопоставяне на моделите: предимствата и недостатъците на понятия като американизация, съветизация и западен модел в европейската историография.

Основен лектор: Prof. Luciano Segreto
Официална страница на конференцията: www.conference2010sofia.com

Първи краен срок за регистрация 19 май, 2010 г.
E-mail

Конференцията е подкрепена от European Science Foundation.

Други спонсори: Фондация за история на технологиите; Софийски университет; Пловдивски университет и Българска академия на науките.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria