Начало / Новини / „Учебни визити” за академичната 2010-2011 година
Новини
4.10.2010
„Учебни визити” за академичната 2010-2011 година

Подробна информация за програма „Учебни визити” може да намерите в страницата на Център за развитие на човешките ресурси, секция „Учебни визити”, както и на страницата на агенцията СЕДЕФОП, която управлява Програмата на европейско ниво. Работните езици, на които се провеждат всички визити, са: английски, немски, френски и испански, съответно в Каталога визитите са представени на тези езици.

Кандидатстването за отпускане на средства за участие в учебна визита става чрез попълването на електронен формуляр и неговото изпращане по пощата в срок до 15 октомври 2010г до Националната агенция – за България това е Център за развитие на човешките ресурси.

Важно! При попълване на Формуляра за кандидатстване, моля, обърнете внимание на задължителните секции (отбелязани с червена звездичка). Системата позволява да не финализирате формуляра – генерира се потребителско име и парола, които получавате на Вашата електронна поща. По този начин може да нанасяте редакции по всяко време до 15 октомври 2010, 12:00 централно европейско време. След като сте приключили с въвеждането на исканата информация, трябва да финализирате Формуляра, да го принтирате, подпишете и подпечатате и с останалите нужни документи (вж. по-долу) да изпратите на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси
Покана за кандидатстване по
програма „Учебни визити” към 15 октомври 2010г
ул. „Граф Игнатиев” 15, ет. 3
София 1000

Документи за кандидатстване:

Попълнен формуляр за кандидатстване – всички задължителни секции трябва да са попълнени, формулярът трябва да е финализиран правилно, да бъде подписан от Вас, подпечатан и подписан от ръководителя на институцията, която представлявате. Формулярът се попълва на работния език по първо желание;

Попълнени Europass CV и Езиков паспорт. Информация за тези документи може да намерите тук. При затруднения в попълването им се обръщайте към Делян Кирилов – , както и на тел.: 02 / 915 50 83;

За ръководителите на методически обединения – документ, доказващ, че са ръководители на методически обединения. Най-често се представя уверение от Директора на съответната образователна институция; За главни учители - документ, доказващ, че са главни учители. Най-често се представя уверение от Директора на съответната образователна институция.

Документите Europass CV, Europass Езиков паспорт, както и уверенията за ръководители на методически обединения и главни учители, се попълват на български език.

Изисквания към кандидатите:

Да отговарят на целевата група – информация за целевите групи, които могат да участват в Програмата, ще намерите на страницата на Център за развитие на човешките ресурси, секция „Учебни визити”, както и на сайта на СЕДЕФОП;

Да не са участвали в учебни визити за последните две академични години – ако сте били финансирани за участие през академични 2009 – 2010 и 2008 – 2009 години, няма да бъдете финансирани тази година; Да са попълнили, приложили и изпратили всички документи по установения начин.

Важно! При изпращането на хартиеното копие на Формуляра за кандидатстване и останалите документи по пощата важи пощенското клеймо – 15 октомври 2010г.

Участниците ще бъдат уведомени по пощата и чрез сайта на Център за развитие на човешките ресурси за резултатите от националната селекция в началото на месец декември, 2010г. Оценката на подадените Формуляри се извършва от независими оценители.

При възникване на въпроси, свързани с програма „Учебни визити”, може да се обръщате към Стоян Кюлев – , тел.: 02 / 915 50 87.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria